Το γραφείο φροντίζει τα συμφέροντα των πελατών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο: τις εμπορικές τους δραστηριότητες και τις εμπορικές τους σχέσεις στην Ιταλία και το Εξωτερικό. Παρέχει γνωμοδοτικές υπηρεσίες και στον τομέα αγοράς εταιριών, στον τομέα της ανάπτυξης των τραπεζιτικών και χρηματιστικών προϊόντων καθώς και στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Η αξιόλογη συνεργασία ιταλών και ξένων συμβούλων επιτρέπει την προσφορά στον πελάτη μιας ολοκληρωμένης γνωμάτευσης και όσον αφορά στη συγκρότηση joint-ventures, εμπορικών διαβιβάσεων γενικά, την προστασία και τη χρησιμοποίηση ευρεσιτεχνιών, των εμπορικών σημάτων και της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας γενικά. Παρέχονται γνωματεύσεις σε πελάτες και στους πιο ποικίλους αλλά ιδιαίτερους τομείς, όπως για παράδειγμα το τραπεζιτικό δίκαιο, το ναυτιλιακό δίκαιο, το στρατιωτικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο του ανταγωνισμού (κανόνες δεοντολογίας anti-trust). Εκπροσωπούνται οι πελάτες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το γραφείο ασχολείται με όλα τα ζητήματα κοινοτικού δικαίου γενικά. Παρέχει γνωμοδοτήσεις σε κάθε είδους συναλλαγές στον τομέα της κτηματικής περιουσίας, των δικαστικών ενεργειών και σε κάθε είδους προβληματικής του οικογενειακού δικαίου και του εργατικού δικαίου.

-Το γραφείο ασχολείται και με το ποινικό δίκαιο σε εθνικό και διεθνές πεδίο.

-Χάρη στην εξειδίκευση και τον τίτλο της ιδιοκτήτριας που έχουν καταχωρηθεί στην Επετηρίδα των Δικηγόρων του Δικαστικού οργάνου της Αγίας Έδρας, αναλαμβάνονται υποθέσεις ακύρωσης θρησκευτικών γάμων, που έχουν τελεστεί στην Ιταλία ή το Εξωτερικό, με συμπαράσταση του πελάτη από την πρωτοβάθμια εκδίκαση ως το Δικαστήριο της Αγίας Ρωμαϊκής Έδρας και, ακολούθως ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου για τα θεσπίσματα (δηλαδή την αναγνώριση από αστικό δικαστήριο) της απόφασης του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.

-Για την προάσπιση των δικαιωμάτων του τον πελάτη συμπαρίσταται το γραφείο όχι μόνο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου, αλλά και ενώπιον του αρμόδιου Εφετείου για απονομή αποζημίωσης από το Κράτος, στην περίπτωση που μια αστική ή ποινική διαδικασία του παρατάθηκε πέραν κάθε ελλόγιμης χρονικής προθεσμίας.

 

Η δραστηριότητα αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς του δικαίου:

 

ΑΣΤΙΚΟ

Ιδιαιτέρως

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: χωρισμοί διαζύγια

Κληρονομιές

Δίκαιο των ανηλίκων. Υιοθετήσεις

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Εθνικά και διεθνή συμβόλαια

TRUST ANTITRUST

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εθνικό και διεθνές

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (θαλάσσιας και εναέριας)

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ (Αστικό Ποινικό)

ΠΟΙΝΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΔΡΑΣ (Ακυρώσεις γάμων στα τοπικά Εκκλησιαστικά

Δικαστήρια και στο Δικαστήριο της Αγίας

Ρωμαϊκής Έδρας)