Το Γραφείο διαθέτει διάφορες έδρες στην Ιταλία και το εξωτερικό

 

Η κεντρική έδρα βρίσκεται στη Ρώμη, στην οδό Calabria αρ.7

 

Μεταξύ των άλλων ιταλικών εδρών:

 

Milano – Galleria Passerella,2 – tel. 02/76390771

 

Ansedonia (Gr) – Via delle Ginestre – tel. 0564/881198

 

Μεταξύ των εδρών εξωτερικού:

 

Bruxelles – EURO   UNION CONSULT A.s.b.l.- 74, Rue du Nord

 

Tel.: tel.: +32 2 223 3750 fax: +32 2 223 1164

 

Ιδιοκτήτης του γραφείου είναι η Καθ. Δικ. Elisabetta Macrina

 

 

Το Γραφείο χαίρει της συνεργασίας ιταλικού και ξένου προσωπικού:

 

 

Avv. Michaela Appolloni

 

Avv. Ewa Obrok

 

Dott.ssa Simona Corvi

 

Dott.ssa Ivana Franco

 

Dott. Federico Tedesco

 

Dott.ssa Alessandra Malaspina

 

Dott. Nicccolò Saa